2019-12-22. Styrelsens julhälsning
Enligt den kinesiska kalendern var 2019 Grisens År. Människor födda i grisens tecken är hjälpsamma, tror gott om andra och kan ibland upplevas som lite godtrogna och därför bli utnyttjade av andra. Men det är det värt i längden, det finns ingenting så viktigt som goda relationer man och man emellan. Grisen är också en god lyssnare som du kan vända dig till när du behöver råd angående dina problem. Du kommer att bli upplyst och peppad, för grisen är just sådan att den kan ge folk en liten knuff i rätt riktning. Men i våra trakter är har 2019 inte varit de trivsamma grisarnas år utan snarare de vilda svinens. Många är vi som fått odlingar på ängar, i trädgårdsland och rabatter, ja, även gräsmattor och stenmurar förstörda. Trots detta vill LEV webbmaster och styrelsen önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2020 (som i Kina är Råttans år).

 

 

 Åter förteckning