Foto och bildarkiv från nyare tid
(
klicka på en bild för att se den i större format)

Oktober 2019
191022 Varningsskylt i Loddby Allé

 
Molnfri himmel men varning för nedfall!

Juni 2019
190607 kom sopbilen, rivstartade och gjorde djupa spår i den nyasfalterade vägbanan. Kul va!?

Backen vid Nordanskog

Märken efter däcken

Uppriven beläggning

 
April 2019
190429  beläggning av sträckan Evalunds Gård - Hedvigslund

 

Asfaltbilen vid infarten till Laxtorp

  

September 2018
Reparation och förbättring av vägen sträckan Evalund - Hedvigslund

Vägskyltar om begränsad framkomlighet

Arbeten i backen vid Nordanskog

Skyltning om svaga vägkanter vid Evalund

Joacim Eklöf välte på vägen

Väghyvel med föraren Roine Nilsson

Lastaren med föraren Johan Dahlström


Februari 2018

 

Häftiga snöfall på kort tid och snöskrapan fick göra sitt

Januari 2018
Mats Hörström och Calle Möller, mätta och belåtna!


December 2017
Julhälsning från styrelsen

 

Juni 2016
Nya vägmärken vid Loddby Bro

April 2016
Lågvatten i Göta Kanal


December 2013
Styrelsens julhälsning 2013


Oktober 2013
Vägen nyasfalterad på sträckan L Hagsätter - Evalunds Gård

September 2013
Varning för älg


Juni 2013
Webmasters midsommarhälsning


Julkort 2012
Styrelsens julhälsning 2012


Augusti 2012
Varning för vurpad bil


Juni 2012
Styrelsens midsommarhälsning 2012 till alla medlemmar


Julkort 2011
Styrelsen tillönskar alla LEV-medlemmar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2012

Juni 2011
Styrelsens midsommarhälsning 2011 till alla medlemmar


Julkort 2010
Det här är vad vi kan se fram emot om ett par månader även om det just nu verkar lite avlägset. Styrelsen för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet ber härmed att få tillönska alla medlemmar en  
God Jul  och ett Gott Nytt År 2011

Klicka på bilden för att se den i större format

Juli 2010
Jättelik myrstack i skogen.
Klicka på bilden för att se den i större format

Våren 2010
var stora delar av gärdena vid Evalunds Gård översvämmade.
Flera fastigheter hade plötsligt fått "strandnära läge"
Dubbelklicka på respektive bild för att se den i större format. 

 

2009-12-20
Julkort 2009

2009-09-20
reparerades vägen på sträckan Lilla Hagsätter - Evalunds Gård.
Den gamla asfaltbeläggninhgen revs bort, vägrenarna hyvlades av, sly togs delvis bort och diken togs upp, vattenavrinningen förbättrades, hela vägbanken frästes upp och stora mängder grovt grus fylldes i. Efter bevattning hyvlades och vältades vägen med vibratorvält. Rekomendationen är att välta vägen 16 gånger men här kördes välten fram och åter minst 20 gånger. Förutom den inhyrda arbetskraften lade även vår ordförande Alf Stenerås, Gunnar Johansson på Häggetorp och Per Lindsbo på Laxtorp ner stort arbete.
Här följer ett bildreportage.
Dubbelklicka på respektive bild för att se den i törre format.

 

2009-05-25
Förrättningsmötet för vägsamfälligheten ägde rum i Kommunhusets aula i Söderköping.
Drygt 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Mötet leddes  på ett mycket  professionellt och sympatiskt sätt av lantmätare Jenny Bobeck.
Hon skall ha en eloge för det sätt hon genomfört detta uppdrag.
Ett par bilder från mötet:
Dubbelklicka på respektive bild för att se den i större format.