2016-06-13 Nya vägmärken vid Loddby bro

Nya trafikmärken som markerar begränsning av fordonsbredd har satts upp på båda sidor om Loddby Bro. Något officiellt meddelande om orsak till eller syfte med de nya märkena har inte meddelats.

 

 

 Åter förteckning