Att Göta Kanal bara klarar av trafik med båtar med mycket litet djupgående har inte med utebliven nederbörd under våren 2016 att göra. Det är som alla förstår ett av Kanalbolaget planerat underhåll, inklusive rensning av botten, det handlar om och som återkommer med jämna mellanrum. Men visst ser det lite lustigt ut med båtbryggan som liksom hänger i luften.
(Infört 2016-04-06)

 

 Åter förteckning