20119-06-03. Spår i den nyasfalterade vägen vid backen vid Nordanskog

 

 Åter förteckning

 Nästa bild >