Vägsträckan Lilla Hagsätter - Evalunds Gård asfalterades den 7 oktober 2013.
Så här prydlig ser nu raksträckan fram emot Evalunds Gård ut.


(Infört okt 2013)

 

 Åter förteckning