Varning!
En älgfamilj om fem djur, en större tjur, en ko med två kalvar och en minder tjur, passerade vägen på raksträckan strax väster om Evalunds Gård. Då sikten är skymnd av buskage på båda sidor om vägen uppmanas du att ta det lite försiktigt på just den sträckan. Älgar är tunga - tänk på det.


(Infört sept 2013)

 

 Åter förteckning