Varning för ett oväntat trafikhinder!
En bil har vurpat och ligger i diket strax väster om infarten till villaområdet. Platsen är utmärkt med varningstriangel men hindert dyker ändå upp oväntat.


(Infört september 2012)

 

 Åter förteckning