Bild 1. Maj 2010, raksträckan vid Evalund mot väster med översvämmat gärde.

 

 Åter förteckning

Nästa bild >