Bild 19. Vägen repareras sept 2009.

< Föregående bild

 Åter förteckning