2009-05-25 Vägförrättningen i Söderköping


Förättningsmötet för vägsamfälligheten ägde rum i Kommunhusets aula i Söderköping. Drygt 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Mötet leddes  på ett mycket  professionellt och sympatiskt sätt av lantmätare Jenny Bobeck.Hon skall ha en eloge för det sätt hon genomfört detta uppdrag.

Föregående bild

 Åter förteckning

Nästa bild >