Foto 10-02 Nysätter, Maria matar hönsen vid ladan. 
Maria hade namn på alla hönsen, de är alla individer och det är inte svårt att se skillnad på dem, sa hon.
Övriga på bilden är Calle Wallenberg med tummarna i västen och Calle Sanderholm (?) med plommonstop.

< Föregående bild

 Åter förteckning

Nästa bild >