Bygdens historia
Här publicerar vi bidrag som boende i området själva bidrar med.
Av intresse är foton eller beskrivningar om hur det såg ut förr, vilka människor som bodde i den här trakten?
Bidra gärna med material, gamla foton eller berättelser från dina egna eller bekantas gömmor, STF.s skrifter o s v.
Webmaster ser till att det kommer in på hemsidan (naturligtvis efter godkännande av den som sänt in materialet).
Notera att vi inte publicerar religiöst, politiskt eller pornografiskt materia eller sådant som kan uppfattas som stötande.

Klicka på bilderna för att se dem i större forma

Bild från Nordanskog
Detta är insänt av Jarl Jonsson som ur sitt bildarkiv plockat fram ett foto från juni 1962. Det är taget framför verandan på Nordanskog så som det såg ut på den tiden. Personerna på bilden är fr v: Jarl Jonsson (nuvarande ägare till fastigheten Nysätter och Webbmaster för denna hemsida), Maria Westergren (i rullstol), Albin "Karlsson i Nordanskog", sittande på trappan en dåvarande flickvän och inne på verandan Alice Jonsson och längst till höger Elin Karlsson.

Maria Westergren hade vintern 1949 halkat och brutit lårbenet då hon bar vatten till sin enda ko. Eftersom hon bodde ensam hasade hon sig på armbågarna genom snödrivorna från Nysätter och fram till Nordanskog där hon fich hjälp att ta sig till sjukhuset. Så var det på den tiden. Maria dog 1963, 90 år gammal.

Bilder från Hagsätter
Foton från Stora och Lilla Hagsätter tagna på 1930-talet, insända av Gunnel Antoniusson

t
  
Husförhörslängder
Vår kassör Göran Wahlström, boende på Hedvigslund, har letat fram namn på folk som bodde på några av fastigheterna för över 100 år sedan
Läs mera i genom att klicka p
å UR 1795 - 1939 ÅRs HUSFÖRHÖRSLÄNGDER

Loddby Gård

Ett flygfoto av Loddby Gård, troligen från ca 1950. Bilden insänd av Per Lindsbo.
.