Området där "vår väg" går, mellan Loddby och Gamla Ö-vägen, var förr i tiden en avkrok mellan de stora tätorterna Söderköping och vad som senare blev Norrköping. Stora gårdar fanns visserligen, på kartorna från 1650-talet är Loddby, Eversholm, Vrångsta, Evalund med flera nämnda. Evertsholm finns omnämt redan 1260. Laxtorp är finns med på karor från 1650-talet, se fliken KARTOR.

Mitt i området, mest avläget från de stora gårdarna, låg ett antal torp varav flera var "soldattorp" som storbönderna var tvungna att upplåta och underhålla. Soldattorpen var minimalt tilltagna, låg ofta i norrsluttning och hade den sämsta jorden. Men ännu fattigare var backstugusittarna. Deras "hus" låg i en sluttning där man grävt sig in, en vägg utåt, ett hjälpligt torvtak, en öppen spis eventuellt försedd med skorsten av tegel.

En av backstugusittarna i detta område kallades "Spelenisse".  Förutom att försörja sig på dagsverken på gårdarna omkring underhöll han med med sin fiol (eller om det nu var dragspel) på fester, bröllop eller då det var "dans bort i vägen" för pigor och drängar.

Den 3 juni 1989 tog dåvarande ordförande i vägföreningen Lars Evertsson på Loddby initiativ till en "torpvandring" och vi var väl ett 15-tal personer från vägföreningen som deltog. Vi besökte flera av de kvarvarande torpen, tittade på lämningar av backstugor och de husgrunder som ännu finns kvar uppe i skogen efter att dessa boplatser övergivits någon gång kring förra sekelskiftet, kanske i samband med den stora utvandringen till Amerika. Vi fick klart för oss att vi bor på en plats med en lång och viktig historia.

Sida 06-01 Om backstugusittare
Se nästa sida
.

< Föregående bild

 Åter förteckning

Nästa bild >