Länkar

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
Föreningar som är anslutna till REV kan vända sig till förbundet för råd och upplysningar
http://www.revriks.se/

Andra vägföreninger m m
http://www.constellator.se/dir/prop/samfalligheter.shtml
Markgärdet:    http://www.markgardet.se/
Ensjön:            http://www.ensjon.se/

Transportstyrelsen (tidigare Vägverket)

Kartor
http://kartverket.se/
http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/kartwebben/loddby.htm

Länsstyrelsen i Östergötland
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Lantmäteriverket
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=8615

Brandkåren
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/sakerhet/brandforsvar/

Norrköpings Kommun
Norrköpings Kommun:     http://www.norrkoping.se/
Avfall och återvinning:     http://norrkoping.se/bo-miljo/avfallshantering/

Söderköpings Kommun
http://www.soderkoping.se/

Några köpställen:

Clas Ohlson:        http://www.clasohlson.se/Product/StartPageProducts.aspx
K-Rauta:              http://www.k-rauta.se/
ByggMax: http://www.byggmax.com/se-sv/Default.aspx?gclid=COPTtcjPr6MCFdcsDgodzGy23g
Jula:                     http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
IKEA:                  http://www.ikea.com/se/
Systembolaget:   http://systembolaget.se/hem/
SJ:                        http://www.sj.se/