1989-06-03 Torpvandring, vid Spelenisses backstuga


Den 3 juni 1989 tog dåvarande ordförande i vägföreningen Lars Evertsson på Loddby initiativ till en "torpvandring" och vi  var väl ett 20-tal personer från vägföreningen som deltog. Vi besökte flera av de kvarvarande torpen, tittade på lämningar av backstugor och de husgrunder som ännu finns kvar uppe i skogen efter att dessa boplatser övergivits någon gång kring förra sekelskiftet, kanske i samband med den stora utvandringen till Amerika. Vi fick klart för oss att vi bor på en plats med en lång och viktig historia.g

 

 Åter förteckning

   Nästa bild >