1984-08-12, Bilrally

Den 12 augusti 1984 uppläts vår väg för en biltävling, momentet "hastighetskörning på grusad skogsväg". Initiativtagare var dåvarande ordförande Lars Evertsson på Loddby. Ersättningen föreningen fick räckte lagom till att grusa om vägen efter tävlingen. Bilden är tagen vid Nordanskog. Den gula skylten är nu ersatt med en rad brevlådor. Det var andra krav på säkerheten på den tiden, ett plastband och en skylt med texten "VÄGEN AVSTÄNGD - RALLYTÄVLING" fick räcka. Några vakter fanns inte utposterade och mobiltelefoner i händelse av olycka --- glöm det, ännu inte i var mans hand. Personerna på bilden: Familjen Jonsson som fortfarande bor på Nysätter (mamma Maria avled dock 2006).

 

 Åter förteckning