1962-06-20 (ca) Vid verandan på Nordanskog


Ur mitt bildarkiv har jag plockat fram ett foto från juni 1962. Det är taget framför verandan på Nordanskog så som det såg ut på den tiden. Personerna på bilden är fr v: Jarl Jonsson (nuvarande ägare till fastigheten Nysätter och Webbmaster för denna hemsida), Maria Westergren (i rullstol), Albin "Karlsson i Nordanskog", sittande på trappan en dåvarande flickvän och inne på verandan Alice Jonsson och längst till höger Elin Karlsson.
Maria Westergren hade vintern 1949 halkat och brutit lårbenet då hon bar vatten till sin ko, hon hade en ko och ett tjugotal höns. Eftersom hon bodde ensam fick hon hasa sig på armbågarna genom snödrivorna från Nysätter och fram till Nordanskog där hon fich hjälp att ta sig till sjukhuset. Hur dom tog sig det vet ingen, det var ju sällsynt med telefoner här ute på landet vid den tiden. Maria dog 1963, 90 år gammal.
Hälsar Jarl Jonsson

 

 Åter förteckning