Karta

Karta från Eniro. Vår väg markerad med rött.
GPS-koordinater
för några punkter utefter vägen (system: WGS84 RT90):

STÄLLE

Latitud

Longitud

Bussvändplan

N 58º 31,203

E 016º 10,864

L Hagsätter

31,260

11,354

Klastorp

31.265

11,824

Evalunds Gård

31,225

12,667

Häggetorp

30,982

13,047

Nordanskog

30,820

13,305

Betongstation

30,167

14,316

Loddby Gård

30,065

14,167

Kanalbron

29,690

14,022Flygfotokarta

Flygfoto från Eniro, vår väg markerad med rött.


Lantmäteriets karta över vår väg och fastigheterna kring den.

 


 

 

Den äldsta kartan från vårt område visar fastigheten Laxtorp och är från ca 1650.
Dessa gamla kartor finns nu inscannade och kan ses på Riksarkivets hemsida med ardressen
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=21561&refid=22519
Den kartbok som innehåller bl a nedanstående karta har den inledande texten:
"Denne book är inleffwereret aff landtmätarens, Johan de Rogiers vtskichade Thomas Heiderijdarr benembt jn Januari anno 1651. Men inthet landkort här till."

 

 

 

Bilden återges här i låg upplösning. Laxtorp, märkt A, är fastigheten uppe till höger på kartan.
Texterna på kartan är följande:

(Rubrik:)
      Hammarkindz Härad    Drotten Sockn.   
Notarum Explicatio
                                                                                          Tunland  
    A    Laxtårp crone 
     2    Söder giärde ler och dungh jord wtsäde                     2 1/2
     3    Norre giärde ler jord wtsäde                                      1 7/8
     4    Halff hård ½ sanckualz engh                          Laß      12
           Tarffueskogh gått bete inte fiske

    B     Tälla skatte hemman
     5    Öster giärde ler och dungh jord utsade                       7 1/2
     6    Wäster giärde samma jordmån wtsäde                       4 3/4
     7    Ååtåmpta engh godh wall                                  3       Laß
     8    Myr engien moßuall till Tälla fyra stenger
           och till Stenßtårp 5 ½ stångutsäde                      6 3/4   Laß   
    C    Ååby lyckian till Tälla fyra stenger utsäde                     3/4
           Till Ååby 12 5/6  stångh folio 68 wtsäde                      1 3/4
           Wtjord i Ååby i alla egor 3 5/6 stångh folio 68
           Wtsäde i båda giärden tillhopa                                     3 7/8
           Höö aff alla engiarna                                       Laß     15 1/4
           Wt engh i Resta Noterat mäd Littera B
           8 stenger folio 82                                             Laß       8
           Än en engie hump i Tortårp folio
           noterat mädh       wti Ryby soken                              omätt
           Sågh quarn till byn ingen egen skogh
           Ringa bete inte fiske

     D   Stenstårp crone hemman
     9    Söder giärde ler jord wtsäde                                      6
   10    Norre giärde ler jord utsäde                                       6 1/8
           Wthi Myr engin Numero 8:               5 ½ stångh 9 1/4 Laß
   11    Giärdz engien                                                      2      Laß       
   12    Lill engien hårduall                                             4      Laß
           Wth engh i Resta folio 82 noterat B        2      Laß      17 1/4
           Ringa skogh och bete jnte fiske
          
(Karttext:)
E Åkerteppår till Finnersta folio 90 wtsäde tillhopa 3 3/4 Tunnor
Här möta Finnersta egor
Myr engien moßuall 16 laß
Här tager Resta egor uedh
Här tager Kulltårp egor uedh
Scala Vlnarum