Meddelanden direkt till styrelsen
(s
idan är ännu inte helt färdig)

Peka på den Mail-knapp du vill sända ett mail till och klicka när den är blå. En mail-blankett från ditt vanliga e-post-program (Outlook eller motsvarande) visas. Fyll i och "SKICKA". Du kan bara välja ett av alternativenåt gången. "INFO" går till ordförande, sekreterare och kassör. Övriga alternativ går endast till den som anges.

INFO
(ordf, kassör o sekr)

ORDFÖRANDE

KASSÖR

SEKRETERARE

REVISOR

VÄGFOGDE

VALNÄMNDEN

WEBMASTER


På denna hemsida publicerar vi ej religiöst, politiskt eller pornografiskt materia eller sådant som kan uppfattas som stötande. Styrelsen avgör slutgiltigt vad som får publiceras.
Ansvarig utgivare för denna hemsida är Ordföranden ex officio.